FFFS 2021:5

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag

Gäller från 2021-07-06 , ändring av FFFS 2011:27

Sammanfattning

Ändringen är ett förtydligande tillägg om att det finns bestämmelser om säkerhetsreserver i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2021:4) om livförsäkringsföretags och tjänstepensionsföretags beräkning av säkerhetsreserv.

Ändringarna börjar gälla den 6 juli 2021. ändr 2021:5

Dokument

Laddar sidan