FFFS 2013:5

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension

Gäller från 2013-07-01 , ändring av FFFS 2011:39

Sammanfattning

För ett försäkringsföretag som tillhandahåller liv- eller tjänstepensionsförsäkring utökas informationskravet i samband med dels erbjudanden om flytt av en försäkrings värde inom samma försäkringsföretag eller försäkringsgrupp, eller dels erbjudanden om väsentliga villkorsändringar. Finansinspektionen kompletterar även de allmänna råden om informationens form. I övrigt är ändringarna redaktionella och avser att förtydliga och rätta ett skrivfel i grundförfattningen. ändr. 2013:5

Dokument

Laddar sidan