FFFS 2019:20

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension

Gäller från 2019-12-15 , ändring av FFFS 2011:39

Sammanfattning

I samband med att det andra tjänstepensionsdirektivets genomförs för pensionsstiftelser tar FI in bestämmelser om information som pensionsstiftelser ska lämna i nya föreskrifter, FFFS 2019:19. Dessa föreskrifter gäller därför inte för pensionsstiftelser från och med den 15 december 2019. ändr. 2019:20

Dokument

Laddar sidan