FFFS 2021:6

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension

Gäller från 2021-07-06 , ändring av FFFS 2011:39

Sammanfattning

Ändringarna innebär att begreppet tjänstepensionsförsäkring i föreskrifterna även omfattar försäkringar för egenföretagare, vilket är i likhet med hur begreppet definieras i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Ändringarna börjar gälla den 6 juli 2021. ändr 2021:6

Dokument

Laddar sidan