FFFS 2011:48

Föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

Gäller från 2011-12-31

Sammanfattning

Finansinspektionen fastställer varje år den eurokurs som försäkringsföretag och understödsföreningar ska använda vid beräkningar inom försäkringsområdet. Eurokursen avser Riksbankens kurs den sista vardagen i oktober. Företagen ska tillämpa kursen från den 31 december 2011.

Ändringar i grundförfattningen

En euro ska från och med den 31 december 2014 motsvara 9,24 svenska kronor vid tillämpning av de författningar som anges i föreskrifterna. ändr. 2014:8

En euro ska från och med den 31 december 2013 motsvara 8,80 svenska kronor vid tillämpning av de författningar som anges i föreskrifterna. ändr. 2013:26

En euro ska från och med den 31 december 2012 motsvara 8,62 svenska kronor vid tillämpning av de författningar som anges i föreskrifterna. ändr. 2012:8

Dokument

Ändringar

Laddar sidan