FFFS 2012:8

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:48) om eurokurs på försäkringsområdet

Gäller från 2013-01-01 , ändring av FFFS 2011:48

Sammanfattning

En euro ska från och med den 31 december 2012 motsvara 8,62 svenska kronor vid tillämpning av de författningar som anges i föreskrifterna. ändr. 2012:8

Dokument

Laddar sidan