FFFS 2014:34

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS2011:48) om eurokurs på försäkringsområdet

Gäller från 2014-12-31 , ändring av FFFS 2011:48

Sammanfattning

En euro ska från och med den 31 december 2014 motsvara 9,24 svenska kronor vid tillämpning av de författningar som anges i föreskrifterna. ändr. 2014:8

Dokument

Laddar sidan