FFFS 2014:26

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

Gäller från 2014-08-02 , ändring av FFFS 2011:49

Sammanfattning

FI inför följdändringar med anledning av tillsynsförordningen och den nya lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag som innebär att hänvisningar till lagar och föreskrifter som upphävs ersätts med hänvisningar till de författningar som ersätter dem. Ändringarna gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:26

Dokument

Laddar sidan