FFFS 2019:12

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

Gäller från 2019-07-15 , ändring av FFFS 2011:49

Sammanfattning

FI gör mindre ändringar i föreskrifter som rör verksamhet med elektroniska pengar. Ändringarna innebär att det blir tydligare vilka penningtvättsinstruktioner företagen ska komma in med när de ansöker om att driva verksamhet. ändr. 2019:12

Dokument

Laddar sidan