FFFS 2011:50

Allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse

Gäller från 2011-12-01

Sammanfattning

Finansinspektionen beslutar om nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse. Förändring mot tidigare består enbart i att språk och inaktuella hänvisningar korrigerats. De delar som rör elektroniska pengar utgår eftersom regler för ansökan om tillstånd att ge ut elektroniska pengar nu kommer regleras i föreskriftsform, se FFFS 2011:49.

De allmänna råden upphäver de allmänna råden om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller att ge ut elektroniska pengar (FFFS 2004:9).

Dokument

Laddar sidan