FFFS 2014:27

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2012:6) om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden

Gäller från 2014-08-02 , ändring av FFFS 2012:6

Sammanfattning

FI ändrar tillämpningsområdet så att det överensstämmer med tillämpnings¬området för likviditetsreglerna i tillsynsförordningen. FI inför även följdändringar som innebär att hänvisningar till lagar och föreskrifter som upphävs ersätts med hänvisningar till de författningar som ersätter dem. Ändringarna gäller dels från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:27

Dokument

Laddar sidan