FFFS 2022:12

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer

Gäller från 2022-07-08 , ändring av FFFS 2013:1

Sammanfattning

Ändringarna innebär att det införs nya regler om vilken information som emittentinstitut ska lämna till investerare och vilka uppgifter som instituten ska rapportera till Finansinspektionen. Bestämmelserna för de oberoende granskarnas uppgifter och rapporteringsskyldigheter ändras också. Orsaken till ändringarna är nya EU-regler och ändringar i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer.

Ändringarna gäller från den 8 juli 2022. ändr. 2022:12

Dokument

Laddar sidan