FFFS 2019:16

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Gäller från 2019-06-25 , ändring av FFFS 2013:10

Sammanfattning

Ändringarna gäller specialfonder och innebär att det införs ett antal nya krav på information i årsberättelserna. Syftet är att stärka aktieägares rättigheter. Ändringarna börjar gälla den 25 juni 2019, men tillämpas första gången för årsberättelser som lämnas under 2020. ändr. 2019:16

Dokument

Laddar sidan