FFFS 2019:18

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Gäller från 2020-01-01 , ändring av FFFS 2013:10

Sammanfattning

Ändringarna gäller specialfonder och innebär att det införs nya bestämmelser om hur man beräknar aktivitetsmåttet aktiv risk. Det införs också nya bestämmelser om hur informationen om aktivitetsgrad ska presenteras i fondernas informationsbroschyrer och årsberättelser. Syftet är att underlätta för konsumenterna att jämföra olika fonder. ändr. 2019:18

Dokument

Laddar sidan