FFFS 2022:11

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Gäller från 2022-06-07 , ändring av FFFS 2013:10

Sammanfattning

Ändringarna gäller AIF-förvaltare och innebär bland annat att

  • utländska AIF-förvaltare ska tillhandahålla informationen om de uppgifter som utförs av förvaltarnas funktioner i Sverige på ett varaktigt medium
  • utländska EES-baserade AIF-förvaltare ska offentliggöra avsikten att upphöra med marknadsföring i Sverige genom att tillhandahålla informationen på sina webbplatser
  • utländska EES-baserade AIF-förvaltare får använda alla typer av elektronisk kommunikation, eller annan teknik för distanskommunikation, för att tillhandahålla kvarvarande investerare i Sverige information när marknadsföringen har upphört
  • svenska AIF-förvaltare ska lämna sina underrättelser om så kallad sonderande marknadsföring till Finansinspektionen i pappersformat eller i elektroniskt format
  • det införs bestämmelser om hur svenska AIF-förvaltare ska dokumentera sin sonderande marknadsföring.

Syftet med föreskriftsändringarna är att genomföra ändringar i AIFM-direktivet, som inspektionen har fått bemyndigande att meddela föreskrifter om.

Ändringarna gäller från den 7 juni 2022. ändr. 2022:11

Dokument

Laddar sidan