FFFS 2022:15

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Gäller från 2022-08-01 , ändring av FFFS 2013:10

Sammanfattning

En inaktuell hänvisning i 13 kap. 1 § till lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder tas bort.

Ändringen gäller från den 1 augusti 2022. ändr. 2022:15

Dokument

Laddar sidan