FFFS 2022:4

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Gäller från 2022-03-08 , ändring av FFFS 2013:10

Sammanfattning

Enligt FI:s föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-föreskrifterna) ska AIF-förvaltare tillämpa delar av FI:s föreskrifter om värdepappersrörelse (värdepappersföreskrifterna). Eftersom ändringar har gjorts i värdepappersföreskrifternas bestämmelser om ersättningar till eller från tredjepart, behöver även hänvisningarna i AIF-föreskrifterna ändras.

Ändringarna träder i kraft den 8 mars 2022. ändr. 2022:4

Dokument

Laddar sidan