FFFS 2013:4

Allmänna råd om upphävande av Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1996:16) om ansökan om att få auktorisation som börs eller marknadsplats eller tillstånd att bedriva clearingverksamhet enligt lagen (1992:543) om börs och clearingverksamhet

Gäller från 2013-06-01

Dokument

Laddar sidan