FFFS 2015:19

Finansinspektionens föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:8) om normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv

Gäller från 2016-01-01 , ändring av FFFS 2013:8

Sammanfattning

Ändringarna innebär att föreskrifterna anpassas till Solvens 2-direktivet. Finansinspektionen inför regler som innebär att säkerhetsreserven blir helt förlusttäckande och i sin helhet kan räknas med i kapitalbasen. Som en följd av att lagkraven på utjämningsavsättning för kreditförsäkring tas bort, tar FI också bort utjämningsavsättningar till kreditförsäkring som parameter i beräkningen av den maximala avsättningen till säkerhetsreserven. FI inför också regler om att säkerhetsreserv kan vara tillämplig på utländska försäkringsgivares filialer i Sverige.

Föreskrifterna träder i kraft 1 januari 2016. ändr. 2015:19

Dokument

Laddar sidan