FFFS 2015:23

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:8) om normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv

Gäller från 2016-01-01 , ändring av FFFS 2013:8

Sammanfattning

Ändringarna innebär att bestämmelserna om maximal avsättning till säkerhets-reserv inte längre kan beräknas till tre gånger det högsta faktiska självbehållet för enskild risk och att koncernregeln tas bort. Syftet är att säkra att storleken på säkerhetsreserven motsvarar riskerna i den verksamhet som företaget bedriver och motverka att reserven används till andra syften än de avsedda.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2016. ändr. 2015:23

Dokument

Laddar sidan