FFFS 2018:13

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Gäller från 2018-08-01 , ändring av FFFS 2013:9

Sammanfattning

Fondbolag ska tillämpa vissa bestämmelser i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse. Det gäller när fondbolagen

  • tar emot medel med redovisningsskyldighet, och
  • utför rådgivning om andelar i fonder inom fondverksamheten.

Ändringarna görs med anledning av regeringens proposition 2017/18:148 om penningmarknadsfonder. 

De uppdaterade föreskrifterna träder i kraft den 1 augusti 2018. ändr. 2018:13 

 

Dokument

Laddar sidan