FFFS 2018:8

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Gäller från 2018-10-01 , ändring av FFFS 2013:9

Sammanfattning

FI har beslutat om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. 

Ändringarna innebär att fondbolag och förvaltningsbolag utöver innehavet i en värdepappersfond även ska rapportera om de risker som fonden är exponerad mot.

Ändringarna träder i kraft den 1 oktober 2018 och tillämpas första gången på rapportering av uppgifter per den 28 december 2018. ändr. 2018:8 

 

Dokument

Laddar sidan