FFFS 2019:17

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Gäller från 2020-01-01 , ändring av FFFS 2013:9

Sammanfattning

Ändringarna innebär att det införs nya bestämmelser om hur man beräknar aktivitetsmåttet aktiv risk. Det införs också nya bestämmelser om hur informationen om aktivitetsgrad ska presenteras i fondernas informationsbroschyrer och årsberättelser. Syftet är att underlätta för konsumenterna att jämföra olika fonder. ändr. 2019:17

Dokument

Laddar sidan