FFFS 2020:25

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Gäller från 2021-01-01 , ändring av FFFS 2013:9

Sammanfattning

Ändringarna gäller värdepappersfonder. De innebär att fondbolag och förvaltningsbolag varje kvartal ska lämna ytterligare uppgifter till FI i den kvartalsvisa innehavsrapporteringen. Samtidigt ändras tidpunkten för att rapportera innehaven. FI inför också bestämmelser om att årsberättelsen för en värdepappersfond ska innehålla uppgifter om de granskningar av ersättningspolicyn som förvaltaren har gjort under året. Syftet är att effektivisera tillsynen av värdepappersfonder. ändr. 2020:25

Dokument

Laddar sidan