FFFS 2022:10

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Gäller från 2022-06-07 , ändring av FFFS 2013:9

Sammanfattning

Föreskriftsändringarna gäller fondföretag och förvaltningsbolag.

Ändringarna innebär bland annat att

  • fondföretag och förvaltningsbolag ska tillhandahålla informationen om de uppgifter som utförs av företagens funktioner i Sverige på ett varaktigt medium
  • fondföretag ska offentliggöra avsikten att upphöra med marknadsföring i Sverige genom att tillhandahålla informationen på sina webbplatser
  • fondföretag får använda alla typer av elektronisk kommunikation, eller annan teknik för distanskommunikation, för att tillhandahålla kvarvarande investerare i Sverige information när marknadsföringen har upphört.

Syftet med föreskriftsändringarna är att genomföra ändringar i UCITS-direktivet, som inspektionen har fått bemyndigande att meddela föreskrifter om. Ändringarna gäller från den 7 juni 2022. ändr. 2022:10

Dokument

Laddar sidan