FFFS 2022:3

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Gäller från 2022-03-08 , ändring av FFFS 2013:9

Sammanfattning

Enligt FI:s föreskrifter om värdepappersfonder (fondföreskrifterna) ska fondbolag tillämpa delar av FI:s föreskrifter om värdepappersrörelse (värdepappersföreskrifterna). Eftersom ändringar har gjorts i värdepappersföreskrifternas bestämmelser om ersättningar till eller från tredjepart, behöver även hänvisningarna i fondföreskrifterna ändras.

Ändringarna träder i kraft den 8 mars 2022. ändr. 2022:3

Dokument

Laddar sidan