FFFS 2016:8

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Gäller från 2016-02-01 , ändring av FFFS 2014:1

Sammanfattning

FI föreskriver att 5 kap. 12 § ska upphöra att gälla och ändrar även paragrafnumreringen till följd av detta. ändr. 2016:8

Dokument

Laddar sidan