FFFS 2017:8

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Gäller från 2018-01-03 , ändring av FFFS 2014:1

Sammanfattning

Finansinspektionen genomför ändringar som innebär att kreditinstitut med värdepapperrörelse ska tillämpa andra paragrafer i föreskrifterna än tidigare. Ändringar görs för att anpassa föreskrifterna till den delegerade förordningen till Mifid 2.

Ändringarna börjar gälla den 3 januari 2018. ändr 2017:8

Dokument

Laddar sidan