FFFS 2021:21

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Gäller från 2021-07-07 , ändring av FFFS 2014:1

Sammanfattning

Följdändringar görs med anledning av ändrad titel på tillsynsförordningen (575/2013/EU) och ändrad rubrik på ersättningsföreskrifterna (FFFS 2011:1).

Ändringarna gäller från den 7 juli 2021. ändr. 2021:21

Dokument

Laddar sidan