FFFS 2019:6

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar

Gäller från 2019-06-15 , ändring av FFFS 2014:12

Sammanfattning

Föreskriftsändringarna innebär nya regler om

  • anmälningsplikt vid emissioner av kapitalinstrument
  • offentliggörande av information om kapitalbaskrav och kapitalbas
  • tröskelvärden för när ett fallissemang ska anses ha inträffat.

Ändringarna innebär också att Finansinspektionen får möjlighet att besluta om konsolidering i vissa fall. Dessutom upphävs bestämmelserna om grupper av kunder med inbördes anknytning.

Föreskrifterna träder i kraft den 15 juni 2019. ändr.2019:6

Dokument

Laddar sidan