FFFS 2014:13

Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av internt bedömt kapitalbehov

Gäller från 2014-07-15

Sammanfattning

Föreskrifterna gäller för kreditinstitut och värdepappersföretag och ställer krav på att företagen kvartalsvis ska rapportera sitt internt bedömda kapitalbehov till Finansinspektionen.

Ändringar i grundförfattningen

Tillämpningsområdet ändras så att värdepappersbolag, med undantag av dem som i fortsättningen ska tillämpa tillsynsförordningen (575/2013/EU), inte längre omfattas av föreskrifterna.

Ändringarna gäller från den 7 juli 2021. ändr. 2021:25

Dokument

Ändringar

Läs mer

Laddar sidan