FFFS 2021:26

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Gäller från 2021-07-07 , ändring av FFFS 2014:14

Sammanfattning

Tillämpningsområdet ändras så att koncerner där ett värdepappersbolag är moderbolag, ska omfattas av föreskrifterna oavsett om bolaget är noterat eller inte. Undantaget från denna regel är de värdepappersbolag som i fortsättningen ska tillämpa tillsynsförordningen (575/2013/EU).

Ändringarna gäller från den 7 juli 2021. ändr. 2021:26

Dokument

Laddar sidan