FFFS 2014:31

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker

Gäller från 2014-08-02 , ändring av FFFS 2014:4

Sammanfattning

FI ändrar tillämpningsområdet så att det överensstämmer med tillämpnings¬området i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag. Ändringarna gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:31

Dokument

Laddar sidan