FFFS 2017:9

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker

Gäller från 2018-01-03 , ändring av FFFS 2014:4

Sammanfattning

Finansinspektionen ändrar hänvisningen till bestämmelser om uppdragsavtal.

Ändringarna börjar gälla den 3 januari 2018. ändr 2017:9

Dokument

Laddar sidan