FFFS 2018:1

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker

Gäller från 2018-03-01 , ändring av FFFS 2014:4

Sammanfattning

Ändringen innebär att företag som har tillstånd att driva clearingverksamhet enligt 19 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska omfattas av vissa av bestämmelserna om kontinuitetshantering i 5 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker.

Ändringen innebär också att det tidigare andra stycket i 1 kap. 5 § som togs bort av misstag återinförs.

Ändringarna börjar gälla den 1 mars 2018. ändr. 2018:1

Dokument

Laddar sidan