FFFS 2020:31

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker

Gäller från 2020-12-29 , ändring av FFFS 2014:4

Sammanfattning

Ändringen innebär att de metoder och processer som används för att identifiera, mäta och hantera operativa risker även ska omfatta risker som följer av uppdragsavtal.

Ändringarna börjar gälla den 29 december 2020. ändr. 2020:31

Dokument

Laddar sidan