FFFS 2018:2

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem

Gäller från 2018-03-01 , ändring av FFFS 2014:5

Sammanfattning

Ändringen innebär att företag som har tillstånd att driva clearingverksamhet enligt 19 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska omfattas av bestämmelserna om informationssäkerhet och it-verksamhet i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem.

Ändringarna börjar gälla den 1 mars 2018. ändr. 2018:2

Dokument

Laddar sidan