FFFS 2021:23

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem

Gäller från 2021-07-07 , ändring av FFFS 2014:5

Sammanfattning

Tillämpningsområdet ändras så att värdepappersbolag, med undantag av dem som i fortsättningen ska tillämpa tillsynsförordningen (575/2013/EU), inte längre omfattas av föreskrifterna.

Ändringarna gäller från den 7 juli 2021. ändr. 2021:23

Dokument

Laddar sidan