FFFS 2014:8

Föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter FFFS 2014:8

Gäller från 2014-07-01

Sammanfattning

Med anledning av lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, som träder i kraft 1 juli 2014, har Finansinspektionen gett ut nya föreskrifter. Från och med den 1 juli 2014 krävs det enligt lagen tillstånd av Finansinspektionen för att lämna eller förmedla krediter till konsumenter.

Föreskrifterna omfattar:

  • vilken information som lämnas in till Finansinspektionen vid ansökan om tillstånd
  • uppgifter som ska anmälas till Finansinspektionen
  • hur företag ska driva verksamheten för att den ska anses som sund, och
  • vilka uppgifter som ska rapporteras till Finansinspektionen.

Rättelseblad

Ett fel har uppmärksammats i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:8) om viss verksamhet med konsumentkrediter.
Felet gäller ingressens hänvisning till förordningen. Eftersom felet är av saklig betydelse har Finansinspektionen beslutat att publicera ett rättelseblad som ersätter sidan 1 av den tidigare utgivna föreskriften.

Ändringar i grundförfattningen

Finansinspektionen ersätter hänvisningar till lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med hänvisningar till den nya penningtvättslagen (2017:630) och de nya föreskrifterna. Orsaken är att föreskrifterna måste anpassas till den nya penningtvättslagen som träder i kraft den 1 augusti 2017. ändr. 2017:14

Dokument

Ändringar

Läs mer

Laddar sidan