FFFS 2017:14

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:8) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Gäller från 2017-08-01 , ändring av FFFS 2014:8

Sammanfattning

Finansinspektionen ersätter hänvisningar till lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med hänvisningar till den nya penningtvättslagen (2017:630) och de nya föreskrifterna. Orsaken är att föreskrifterna måste anpassas till den nya penningtvättslagen som träder i kraft den 1 augusti 2017. ändr. 2017:14

Dokument

Laddar sidan