FFFS 2015:10

Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsgivare från tredje land som driver verksamhet i Sverige

Gäller från 2016-01-01

Sammanfattning

Föreskrifterna samlar i en gemensam författning samtliga bestämmelser som rör försäkringsgivare från tredje land som driver verksamhet i Sverige. Föreskrifterna ersätter Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:4) om utländska försäkringsföretags skyldighet att lämna upplysning om solvens avseende verksamhet i Sverige och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:9) om verksamhetsplan för försäkringsgivare från tredje land.

Med dessa föreskrifter anpassar Finansinspektionen de regler som träffar försäkringsgivare från tredje land till Solvens 2-direktivets bestämmelser. Regleringen av försäkringsgivare från tredje land i Solvens 2 syftar bland annat till att säkerställa att sådana försäkringsgivare har det kapital och den företagsstyrning inklusive riskhantering som krävs när det gäller de risker som är förenade med verksamheten i EES-länder.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2016.

Dokument

Laddar sidan