FFFS 2015:22

Finansinspektionens föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

Gäller från 2015-12-25

Sammanfattning

Föreskrifterna anger eurokurs för försäkringsområdet. Föreskrifterna används för att räkna om belopp som anges i euro i författningar som gäller på försäkringsområdet. Föreskrifterna hänvisar till den eurokurs för den sista dagen i oktober som varje år publiceras i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

Publicerade eurokurser

  • För rapportering som sker för perioder 2015-12-31 till 2016-12-30 gällde att 1 euro motsvarar 9,3866 svenska kronor vid omräkningar som görs från och med 31 december 2015 (EUT 2015/C 362/05, 31 oktober 2015).
  • För rapportering som sker för perioder 2016-12-31 till 2017-12-30 gäller att 1 euro motsvarar 9,8650 svenska kronor vid omräkningar som görs från och med 31 december 2016 (EUT 2016/C 403/03, 31 oktober 2016)
  • För rapportering som sker för perioder 2017-12-31 till 2018-12-30 gäller att 1 euro motsvarar 9,7415 svenska kronor vid omräkningar som görs från och med 31 december 2017 (EUT 2017/C 372/06, 31 oktober 2017)

Dokument

Läs mer

Laddar sidan