FFFS 2015:22

Finansinspektionens föreskrifter om eurokurs för understödsföreningar

Upphävd 2020-11-01 se FFFS 2020:14

Sammanfattning

Föreskrifterna anger eurokurs för försäkringsområdet. Föreskrifterna används för att räkna om belopp som anges i euro i författningar som gäller på försäkringsområdet. Föreskrifterna hänvisar till den eurokurs för den sista dagen i oktober som varje år publiceras i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

Publicerade eurokurser

  • För rapportering som sker för perioder 2015-12-31 till 2016-12-30 gällde att 1 euro motsvarar 9,3866 svenska kronor vid omräkningar som görs från och med 31 december 2015 (EUT 2015/C 362/05, 31 oktober 2015).
  • För rapportering som sker för perioder 2016-12-31 till 2017-12-30 gäller att 1 euro motsvarar 9,8650 svenska kronor vid omräkningar som görs från och med 31 december 2016 (EUT 2016/C 403/03, 31 oktober 2016)
  • För rapportering som sker för perioder 2017-12-31 till 2018-12-30 gäller att 1 euro motsvarar 9,7415 svenska kronor vid omräkningar som görs från och med 31 december 2017 (EUT 2017/C 372/06, 31 oktober 2017)
  • För rapportering som sker för perioder 2018-12-31 till 2019-12-30 gäller att 1 euro motsvarar 10,4015 svenska kronor vid omräkningar som görs från och med 31 december 2018 (EUT 2018/C 398/09, 31 oktober 2018).
  • För rapportering som sker för perioder 2019-12-31 till 2020-12-30 gäller att 1 euro motsvarar 10,7498 svenska kronor vid omräkningar som görs från och med 31 december 2019 (EUT 2019/C 371/04, 31 oktober 2019).

Aktuella publicerade euro-kurser från och med 1 november 2020: FFFS 2020:14

Ändringar i grundförfattningen

Ändringarna innebär att föreskrifterna endast gäller vid tillämpning av försäkringsrörelselagen (1982:713), som tillämpas av understödsföreningar enligt lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043). Dessutom byts rubriken ut till Finansinspektionens föreskrifter om eurokurs för understödsföreningar.

Ändringarna börjar gälla den 1 november 2020. ändr. 2020:23

Föreskrifterna ändras så att de även gäller vid tillämpning av lagen om tjänstepensionsföretag och de föreskrifter som FI meddelar med stöd av förordningen om tjänstepensionsföretag.

I lagen om tjänstepensionsföretag finns ett antal bestämmelser där belopp anges i euro. Finansinspektionen föreskriver därför om hur ett belopp i lagen om tjänstepensionsföretag som anges i euro ska räknas om till svenska kronor.

Reglerna träder i kraft den 1 januari 2020.

Dokument

Ändringar

Läs mer

Laddar sidan