FFFS 2016:3

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

Gäller från 2016-02-01 , ändring av FFFS 2015:8

Sammanfattning

Föreskrifterna har ändrats på så sätt att en hänvisning har lagts in till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2452. Förordningen var inte publicerad i Europeiska unionens officiella tidning när grundförfattningen beslutades i november 2015. Vidare införs en upplysningsbestämmelse för försäkringsföretag som tillämpar övergångsreglering för verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkring. Slutligen korrigeras bilaga 2 a på grund av en upprepning av tidigare angiven bestämmelse.

Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2016. ändr. 2016:3

Dokument

Laddar sidan