FFFS 2018:15

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

Gäller från 2018-10-01 , ändring av FFFS 2015:8

Sammanfattning

Ett antal nya frågor införs i bilaga 2 a till försäkringsrörelseföreskrifterna. Frågorna handlar om anseende, lämplighet, skötsamhet i ekonomiska angelägenheter, samt insikt och erfarenhet hos ledningspersoner i ett försäkringsföretag som även bedriver försäkringsdistribution.

De nya frågorna läggs till som en följd av försäkringsdistributionsdirektivet (IDD), som innebär att försäkringsföretag omfattas av regelverket om försäkringsdistribution.
Dessutom införs en upplysningsbestämmelse om regelverket om försäkringsdistribution i 1 kap. föreskrifterna.

Ändringarna börjar gälla den 1 oktober 2018. ändr. 2018:15

Dokument

Laddar sidan