FFFS 2020:6

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionen föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

Gäller från 2020-06-01 , ändring av FFFS 2015:8

Sammanfattning

Ändringarna innebär att fler försäkringsföretag kan få tillstånd att använda matchningsjusterade riskfria räntesatser när de beräknar bästa skattningen av livförsäkringsåtaganden. FI justerar även en av formlerna för beräkning av volatilitetsjustering av riskfria räntesatser. Dessutom slopas kravet på att juridiska personer ska använda specifika blanketter när de ansöker om tillstånd att förvärva aktier i försäkringsföretag. ändr. FFFS 2020:6

Dokument

Laddar sidan