FFFS 2020:7

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

Gäller från 2020-07-01 , ändring av FFFS 2015:8

Sammanfattning

Ändringarna innebär att föreskrifterna inte längre gäller för pensionsstiftelser. Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2020. ändr. FFFS 2020:7

Dokument

Laddar sidan