FFFS 2016:1

Finansinspektionens föreskrifter om anmälan av vissa förvärv

Gäller från 2016-02-01

Sammanfattning

FI inför föreskrifter om anmälan av vissa förvärv. Reglerna innebär att det införs en anmälningsplikt för förvärv där motprestationen motsvarar lägst 10 procent och högst 25 procent av kapitalbasen i det förvärvande företaget. Förvärv där motprestationen understiger 10 miljoner kronor är undantagna från anmälningsplikt. Syftet är både att öka FI:s kännedom om förvärv och att FI:s regelverk bättre ska harmoniera med Baselkommitténs grundläggande principer för effektiv banktillsyn. Föreskrifterna gäller för banker, kreditmarknadsbolag, kreditmarknadsföreningar, börser och vissa clearingorganisationer.

Reglerna om anmälan av vissa förvärv införs i föreskrifterna FFFS 2016:1 och genom ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser.

Reglerna gäller från och med den 1 februari 2016.

Dokument

Laddar sidan