FFFS 2016:14

Finansinspektionens föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik

Gäller från 2016-03-31

Sammanfattning

FI inför nya föreskrifter om kvartalsrapportering av uppgifter till balansstatistik för vissa finansiella företag. Föreskrifterna berör främst cirka 300 holdingbolag och några få internbanker. Dessa företag har tidigare omfattats av Statistiska centralbyråns (SCB) föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till balansstatistik (BAST) och har hittills klassificerats som icke-finansiella företag.

De nya föreskrifterna är en följd av att FI sedan den 1 januari 2016 är statistikansvarig myndighet för de aktuella företagen. Detta i sin tur beror på nya EU-rättsliga statistikkrav, som innebär en ny sektorindelning där företagen klassificeras som finansiella företag.

Föreskrifterna innebär ingen ändring vad gäller företagens skyldighet att rapportera uppgifter.

Föreskrifterna träder i kraft den 31 mars 2016 för att rapporteringen för kvartal 1 2016 ska kunna genomföras den 20 april 2016.

Dokument

Laddar sidan