FFFS 2018:24

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad

Gäller från 2019-01-01 , ändring av FFFS 2016:16

Sammanfattning

Föreskrifternas tillämpningsområde utvidgas till att även gälla för företag med tillstånd att lämna bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter. Det införs också en möjlighet för ett företag att medge en kredittagare att inte amortera enligt föreskrifterna när företaget lämnar sådana krediter som avses i 4 § fjärde stycket andra meningen konsumentkreditlagen (2010:1846).

Regeringen lämnade den 15 november 2018 sitt medgivande till att FI beslutar föreskrifterna. Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2019. ändr. 2018:24

Dokument

Laddar sidan