FFFS 2016:20

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:6) om återhämtningsplaner, koncernåterhämtningsplaner och avtal om finansiellt stöd inom koncerner

Gäller från 2016-07-15 , ändring av FFFS 2016:6

Sammanfattning

Syftet med ändringarna är att införa särskilt anpassade krav (så kallade förenklade skyldigheter) på vad som ska ingå i mindre systemviktiga företags återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsplaner. Ändringarna innebär att FI ges möjlighet att lämna företag undantag kring vad som ska ingå i en återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan.

Föreskrifterna träder i kraft den 15 juli 2016. ändr. 2016:20

Dokument

Laddar sidan